32683118_2130798563603978_16781570667341
2f1f94_b4c090666a804c6793a06014f40da713_

P&K Consulting

პროფესიონალთა გუნდი

თქვენი უფლებებისა და ინტერესების დასაცავად

კრეატიული მიდგომები

ინდივიდუალურ მოთხოვნებზე მორგებული მომსახურება 

შედეგზე ორიენტირებული სტრატეგია

P&K Consulting-ი აერთიანებს კვალიფიციურ ახალგაზრდა პროფესიონალებს, რომლებიც შრომისმოყვარეობით, ენთუზიაზმითა და საჭირო ცოდნით უზრუნველყოფენ მათ წინაშე დასმული ამოცანების ეფექტურ მართვასა და წამოჭრილი პრობლემების გადაწყვეტას.

P&K Consulting-ში დასაქმებულთა საქმიანობის ძირითად მიმართულებას წარმოადგენს სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალი.

 

ჩვენი კლიენტები არიან როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირები.

კომპანიის თანამშრომლები ახორციელებენ წარმომადგენლობას როგორც კერძო სუბიექტებს შორის მოლაპარაკებებში, ასევე ადმინისტრაციულ ორგანოებში, სასამართლოში, კერძო არბიტრაჟში და სხვა.

 

ჩვენთვის ყველა კლიენტი მნიშვნელოვანია -კლიენტთან ერთად, დასახული მიზნის მისაღწევად ხდება კომპანიის რესურსის მაქსიმალური მობილიზება.  

P&K Consulting-ის შრომის პოლიტიკა მაქსიმალურად მორგებულია გუნდის თითოეულ წევრზე -  ბედნიერი თანამშრომლები ქმნიან წარმატებულ კომპანიას.

P&K Consulting-ის წევრები არიან როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში მუშაობის გამოცდილების მქონე პირები.  

კომპანია ზრუნავს მომავალი თაობის აღზრდაზეც, რაც გამოიხატება სტაჟირების პროგრამების ორგანიზებასა და კვალიფიკაციის ამაღლებისაკენ მიმართული სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელებაში.

P&K Consulting-ის კარი მუდამ ღიაა შრომისმოყვარე და ენთუზიაზმით სავსე პირებისათვის.

 

თუ გსურთ გახდეთ ჩვენი გუნდის ნაწილი,

შეარჩიეთ თქვენთვის სასურველი ვაკანტური პოზიცია

და